Voigtlaender

גרמניה
חיטוי מים בתהליך של אלקטרוליזה לייצור נוזל חיטוי חומצי.
אתר החברה

Voigtlaender בעוד בתהליך האלקטרוליזה המקובל, נוצר היפר כלוריד כמוצר יציב וייחודי, בתהליך הנוכחי נוצרים שני מוצרים : אחד חומצי והשני בסיסי. את התוצרים מזרימים חזרה (בהתאם לצורך) בריכוז הנדרש לצנרת. ניתן לראות תרשים של התהליך בצד הדף.
ריכוז CATHOSTEL במים יכול להיות מ 1% ועד 50% על פי היעד של המים. מערכת זו מיועדת למשחטות (חיטוי בעת שטיפת הבשר, חיטוי הסביבה כמו הקירות והכלים), לתעשיית המזון, בחקלאות (דירים, רפתות וכו'), בריכות שחיה וכדומה.
  • רחוב האתגר 5
    טירת הכרמל
  • טלפון
    04-8577798
  • פקס
    04-8577797