מדיה

מערך ייצור מלא, מחלבת תנובה

תמונות מקו הייצור: