מערכות ייצור

מערכת לייצור בקבוקים.
תהליך פשוט המאפשר עצירה והמשך עבודה מיידית.