IMA FILLSHAPE

ייצור גביעים וסגירתם – במערכת מילוי עגולה (רוטטיבית) – גמישה ומודולרית
כל הציוד ברמות ניקיון בהתאם לנדרש מרמת CLEAN ועד אספטי.
מילוי שקיות וסגירתם, ניתן למלא :
– שקיות עומדות עם פקק או בלעדיו
– שקיות רגילות עם פקק או בלעדיו