גלאי מתכות

Thermo Scientific ™ Sentinel ™ Multiscan

התגברו על המגבלות של גלאי מתכות קבועים בתדר יחיד או כפול עם גלאי המתכות Thermo Scientific ™ Sentinel ™ Multiscan.

גלאי המתכות שלנו מאפשר סריקה בו זמנית של עשרה תדרים הפועלים בו זמנית וניתנים לבחירה על ידי המשתמש, ה- Sentinel מספק רגישות ללא תחרות ואת ההסתברות הגבוהה ביותר למצוא מזהמים מתכתיים, ברזל, אל ברזל ואל חלד ביישומים מאתגרים כמו חלב, בשר, עופות, לחם ומזונות אחרים בעלי השפעה גבוהה על המוצר.