מערכות אריזה

ציוד אריזה לסוף קו מילוי – ציוד לבניית קרטונים, לאריזה משנית ומשטחים.