C300

C300 הינה מכונת מילוי FFS בעלות תפוקה בינונית לגביעים המבטיחה יעילות, דיוק וגמישות רבה.
רמת ניקיון: עד רמת מכונה אספטית על פי ה- FDA.

אתר החברה

טלפון 04-8577798

פקס 04-8577797

matan@ipe.co.il

האתגר 5 טירת הכרמל