EF825

מכונת FFS עם תפוקה גבוהה במיוחד, מכונות עמידות המאפשרות מגוון רחב של גביעים וחומרי אריזה, ובזכות מבנה רחב יותר – פחת חומרי הגלם נמוך משמעותית.

אתר החברה

טלפון 04-8577798

פקס 04-8577797

matan@ipe.co.il

האתגר 5 טירת הכרמל