P100

P100 הינה מכונת ליצור מנות אישיות.
מכונת FFS קומפקטית ומודולרית עבור אריזות מיני למנות אישיות. מציעה יעילות גבוהה בעלויות תפעוליות נמוכות.

אתר החברה

טלפון 04-8577798

פקס 04-8577797

matan@ipe.co.il

האתגר 5 טירת הכרמל