P300

מכונת ה- P300 היא מכונת FFS ליצור, מילוי וסגירה קומפקטית ומודולרית לאריזות אישיות למוצרי חלב, מזון ואחרים.
המכונה מציעה יעילות, עלויות תפעוליות נמוכות, ומהווה פתרון שלם כאשר היא מצוידת בארזן אינטגרלי.

אתר החברה

טלפון 04-8577798

פקס 04-8577797

matan@ipe.co.il

האתגר 5 טירת הכרמל