S800A

מכונת עיצוב מילוי וסגירה S800A עבור אריזות STICK PACK מבטיחה אריזה אספטית מלאה למוצרי מזון שונים, המכונה מציעה דיוק ללא תחרות.
מציעה את הפתרון המושלם לאריזות נוחות למוצרי חלב ומזון הדורשים חיי מדף ארוכים.

אתר החברה

טלפון 04-8577798

פקס 04-8577797

matan@ipe.co.il

האתגר 5 טירת הכרמל